Výskumné stredisko

CLS funguje ako centrálny spojovací bod pre viacero výskumných zariadení v regióne blízko Košíc a v cezhraničnom regióne Slovenska, Maďarska a Ukrajiny.

CLS je ústredím kompetencií a zdrojov, ktoré prepája komplementárne vedecké a výskumné strediská akademickej sféry a inovatívneho priemyslu v záujme využitia potenciálu spoločného úsilia a spolupráce.

CLS ako centrálny spojovací bod umožňuje svojim členom dosiahnuť kritické množstvo uznania na svetovej scéne výskumu a inovácií v oblasti biologických vied. Toto uznanie umožňuje CLS a jeho členom zúčastniť sa na medzinárodných výskumných projektoch a konzorciách.

 

Brána

CLS je bránou pre vedeckú a výskumnú spoluprácu medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Pretože Košice a Užhorod sú najvýchodnejším, respektíve najzápadnejším univerzitným mestom Európskej únie a Ukrajiny, už geografická blízkosť skvele umožňuje úspešnú spoluprácu.

CLS poskytuje platformu pre networking pre vedecké výmeny a spolupráce v oblasti výskumu medzi zúčastnenými stranami, subjektmi Európskej únie a Ukrajiny.

CLS ako centrálny spojovací bod umožňuje svojim členom dosiahnuť kritické množstvo uznania na svetovej scéne výskumu a inovácií v oblasti biologických vied. Toto uznanie umožňuje CLS a jeho členom zúčastniť sa na medzinárodných výskumných projektoch a konzorciách.