Vízia CLS

Našou víziou je je tvoriť regionálne výskumné a inovačné centrum biologických vied, ktoré reprezentuje kompetencie súvisiace s biologickými vedami, výskumné a inovačné kapacity v rámci a okolo univerzitného mesta Košice (Cassovia) a v jeho cezhraničnom regióne.

V dôsledku našich aktivít sú Košice a ich cezhraničný región považované za rovnocenného partnera medzi vedúcimi európskymi a globálnymi centrami s vysokou intenzitou výskumu a inovácií.