O CLS

Cassovia Life  Sciences je nezisková dobrovoľná asociácia vedeckých výskumných inštitúcií a členov inovatívneho priemyslu so vzťahom k lekárskemu a biologickému výskumu.

CLS funguje ako centrálny spojovací bod pre viacero výskumných zariadení v regióne Košíc a v cezhraničnom regióne Slovenska, Maďarska a Ukrajiny.

CLS buduje medzinárodnú sieť stakeholderov, podporuje kompetencie a kapacity svojich členov, organizuje konferencie, semináre, workshopy a šíri úspechy svojich členov na medzinárodnej úrovni.