Raison d’être

Podľa štúdie Európskej komisie, „Impact Assessment of Health Research Projects1“ (Odhad dopadu zdravotných a výskumných projektov), 15 pôvodných členských krajín únie dostalo 34 krát viac zdrojov na financovanie výskumu v rámci FP7 ako 12 nových členských krajín2.

Tento rozdiel dokazuje signifikantnú nerovnováhu a výrazné podfinancovanie výskumu v nových členských štátoch. Navyše sa od FP6 znižil podiel účasti a množstva financií pre východoeurópske krajiny EU.

Dôvodom pre existenciu „Cassovia Life Sciences“ je zvrátiť tento poľutovaniahodný trend a vyrovnať vzniknuté nerovnováhy. CLS pomáha zvýšiť úspešnosť projektov svojích členov a pomáha pri zostavovaní konzorcií vrámci programu Horizon 2020 alebo aj iných štrukturálnych programov.

Referencie:

1. European Commission. Impact assessment of health research projects supported by DG Research and Innovation 2002–2010, link

2. Galsworthy M. and McKee M.  Europe’s ‘Horizon 2020′ science funding programme: Horizon 2020′ science funding programme: How is it shaping up? J Health Serv Res Policy (2 May 2013, accessed 11 May 2013), link