Poslanie CLS

Poslaním Cassovia Life Sciences je vytvoriť kritické množstvo vedeckých kompetencií, výskumných kapacít s cieľom umožniť generovanie nových vedomostí a poznatkov s potenciálom podporovať zdravie, predchádzať ochoreniam alebo ich liečiť.

CLS umožňuje novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú víziu premeny Košíc a ich regiónu na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá sa vyrovná svojim európskym a globálny partnerom.

CLS umožňuje svojim členom zúčastňovať sa na cezhraničných a medzinárodných výskumných projektoch a šíriť svoje výsledky v medzinárodnom meradle.