Kutatási gócpont

CLS több kutatási létesítmény központi hálózati gócpontjaként működik Kassa közeli térségben és a határokon átnyúló Szlovákia, Magyarország és Ukrajna régióban.

A CLS egy kompetencia és erőforrás központ, amely összeköti az egyetemek és az innovatív ipar egymást kiegészítő tudományos és kutatási létesítményeit a potenciális közös erőfeszítések és az együttműködés kiaknázása érdekében.

A CLS központi kapcsolódási pontként lehetővé teszi tagjai számára, hogy elérjék az elismerés kritikus tömegét az élettudományokkal kapcsolatos kutatás és innováció a globális színtéren. Az efajta elismerés lehetővé teszi a CLS és tagjai részére, hogy részt vegyenek nemzetközi kutatási projektekben és konzorciumokban.

 

Átjáró

A CLS átjáróként szolgál az Európai Unió és Ukrajna közötti tudományos és kutatási együttműködéshez. Lévén, hogy Kassa az Európai Unió legkeletibb, Ungvár pedig Ukrajna legnyugatibb fekvésű egyetemi városa, a földrajzi közelség meghatározó eleme a sikeres együttműködésnek.

A CLS megfelelő platformot biztosít az uniós és ukrán partnerek számára a tudományos eredmények cseréjéhez és a kutatási együttműködéshez elengedhetetlenül szükséges kapcsolati háló kiépítéséhez.