IIEF2019

International Innovation Ecosystem Forum 2019  

ELISE_logo

 Cassovia Life Sciences (CLS) spoločne s Košickým samosprávnym krajom (KSK) pripravili medzinárodné inovačné fórum zamerané na výskumno-inovačné ekosystémy spojené s kooperačnými stretnutiami v oblasti Life Sciences, za účasti partnerov z Nemecka, Talianska, Francúzska, Poľska a Litvy. Fórum bude organizované pod záštitou medzinárodneho projektu ELISE, ktorý má za cieľ vytvoriť tzv. “výskumno-inovačný ekosystém” v oblasti Life Sciences aj na Slovensku.

Kde?     Univerzitný vedecký park TECHNICOM
              Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 5, 042 00 Košice

Kedy?   14.11.2018, o 9:00

 

Prečo prísť?

 • Získate unikátnu možnosť nadviazať spoluprácu s organizáciami z krajín EU (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Litva a Slovensko) registrujte sa na MATCHMAKING tu!
 • Budete pri tvorbe prvého výskumno-inovačného ekosystému zameraného na Life Sciences na Slovensku.
 • Zlepšíte si prehľad o výskume v regióne a v rámci EU.
 • Budete diskutovať svoje predstavy o spolupráci a ekosystéme, nie len s akademickým a priemyselným prostredím, ale aj so zástupcami ministerstiev.
 • Rozšírite si vedomosti o iniciatívy s cieľom zlepšovať vedecko-inovačné prostredie.

 

Koho stretnete:

 • Zástupcov MH SR, MŠVVaŠ SR, SARIO, SIEA, CVTISR.
 • Zástupcov Life Science ekosystémov (univerzity, firmy a regionálne správy) z Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska, Litvy a Slovenska.
 • Zástupcov slovenských univerzít a firiem z oblasti Life Science.
 • Zástupcov Start-upov z oblasti Life Science.
 • Zástupcov výskumných inštitúcií z oblasti Life Science.

 

 

Medzinárodné Inovačné Ekosystémy

 

Slovenskú vedu trápi nedostatok financií, ktorého jednou z príčin je aj nedostatok spolupráce nie len na národnej, ale najmä na medzinárodnej úrovni. V západnej európe tieto problémy vyriešili pomocou “výskumno-inovačných ekosystémov”, ktoré už roky fungujú v krajinách ako Nemecko, Taliansko, Francúzko, ale novovznikajúce sú aj v Poľsku či Litve.

Cassovia Life Sciences spoločne s Košickým samosprávnym krajom pripravili medzinárodné inovačné fórum zamerané na výskumno-inovačné ekosystémy, za účasti partnerov z Nemecka, Talianska, Francúzska, Poľska a Litvy. Fórum bude organizované pod záštitou medzinárodneho projektu ELISE, ktorý má za cieľ vytvoriť tzv. “výskumno-inovačný ekosystém” aj na Slovensku.

Slovensko je na chvoste EU v počte účasti na medzinárodných výskumno-inovačných projektoch. Takisto je nedostatočna spolupráca na regionálnej a národnej úrovni, či už v rámci akademického alebo aj akademicko-priemyselného prostredia. Jedným z riešení týchto problémov je aktívna tvorba výskumno-inovačného ekosystému ako platformy na spoluprácu.

Vybudovať takýto ekosystém aj na Slovesnku má za cieľ projekt financovaný v rámci programu INTERREG Europe – ELISE, ktorý sprostredkúva know-how a skúsenosti z krajín, kde takéto ekosystémy bežne fungujú. Projekt má za cieľ analyzovať Slovenské prostredie a prísť s riešeniami šitými na mieru pre Slovenskú problematiku.

Aby sa problematika Inovačných ekosystémov dostala do širšieho povedomia rozhodli sa Cassovia Life Sciences a Košický samosprávny kraj zorganizovať Fórum – Medzinárodné Inovačné Ekosystémy – kde budú prítomní partneri a ich stakeholderi z Nemecka, Francuzska, Talianska, Poľska a Litvy s cieľom rozvinúť diskusiu k problematike výskumno-inovačných ekosystémov a takisto nadviazať nové vzťahy a možnú spoluprácu so slovenskými organizáciami.

Fórum bude pozostávať z dvoch častí:

 • Know-how časť – prednášky, okrúhly stôl a diskusie
 • Aktívny networking – počas 3 hodín bude vyhradený priestor na aktívny networking medzi účastníkmi podujatia formou matchmakingových stretnutí na ktoré sa zaregistrujte, prosím kliknutím sem.


Cieľ

Fórum poskytne platformu pre nadväzovanie spolupráce, rozšíri povedomie a posunie o krok vpred tvorbu výskumno-inovačného ekosystému zameraného na tzv. Life Sciences na Slovensku.