Horizon 2020

КЛС виконує для своїх членів роль центру компетенції щодо програми Горизонт 2020 з метою збільшення кількості успішно поданих проектів.

Горизонт 2020 –це нова Рамкова програма ЄС з  досліджень та інновацій

Горизонт 2020, наступна рамкова програма із досліджень та інновацій, почнеться 1 січня 2014 року з метою підтримки флагманської ініціативи Європейської Комісії – створення Інноваційного Союзу.

Структура програми складається з трьох базових пріоритетів:

-       передова наука

-       лідерство у промисловості  

-       краще суспільство

 Основні відмінності між 7 РП та Горизонтом 2020 полягають в:

-       поєднанні досліджень та інновацій в єдиній програмі

-       фокусі на міждисциплінарних соціальних викликах, що стоять перед громадянами            Європи

-       спрощення участі для компаній, університетів та інших установ як із країн ЄС, так із         інших країн

Для отримання більш детальної інформації відвідайте:

European Commision Website Horizon 2020