Horizon 2020

CLS  slúži ako spostredkovateľ pre svojích členov v rámci programu Horizon 2020, za účelom zvýšenia počtu úspešne podaných projektov.

Horizon 2020 – Nadchadzajúci štrukturálny program EU pre výskum a inovácie

CLS podporuje vlajkovú loď Inovačnej únie Európskej komisie, Horizon 2020, nový štrukturálny program pre výskum a inovácie, ktorý začne fungovať 1. januára 2014.

Štruktúra programu pozostáva z troch elementárnych priorít:

1.     Špičková veda
2.     Konkurenčneschopný priemysel
3.     Lepšia spoločnosť

Hlavné rozdiely medzi FP7 a Horizon 2020:

- spojiť dohromady výskum a inovácie v jednom programe
- zameranie sa na medziodborové spoločenské výzvy, ktorým čelia obyvatelia Európy
- zjednodušenie účasti spoločností, univerzít a iných inštitúcií v celej EU i mimo nej

Pre viac informácií:

European Commision Website Horizon 2020

Pre viac informácií o stratégií Horizon2020:
Council of the European Union website