DORA

CLS sa stala sigantárom DORA – Deklarácia o hodnotení vedy.

DORA bola iniciovaná Americkou Spoločnosťou pre Bunkovú Biológiu aby zlepšila spôsoby akými univerzity, financovacie  agentúry a iné inštitúcie ohodnocujú výsledky výskumov. Existuje mnoho rôznych výsledkov výskumov ktoré zahŕňajú aj: vedecké články, dáta, činitele, software; duševné vlastníctvo and vysoko kvalifikovaných mladých vedcov.

Agentúry pre financovanie, inštitúcie ktoré zamestnávajú vedcov a vedci ako takí, chcú a potrebujú vedieť ohodnotiť kvalitu a dopad vedeckých výsledkov. Je preto dôležité aby boli vedecké výsledky merané presne a hodnotené rozumne. DORA ako taká ťaží zo skúseností zakladajúcich členov. Je to celosvetová iniciatíva pokrývajúca všetky vedecké disciplíny.

 

DORA-Logo