CLS sympózium

Dňa 29.10 2013 sa uskutočnilo CLS sympóium na ktorom mal Dr. Michael Galsworthy z University College London prednášku o podfinancovaní zdravotného výskumu s názvom:

Podfinancovanie medicínskeho výskumu vo východnej Európe v rámcových programoch Európskej únie  – dôkazy, následky a návrhy na zmenu tejto situácie v programe Horizon 2020.

Podľa dopadovej štúdie Európskej komisie o medicínskych výskumných projektoch – pôvodných 15 členských štátov získalo až 34-krát viac finančných zdrojov ako 12 nových členských krajín na financovanie medicínskeho výskumu z programu FP7.

Ak chceme zvrátiť túto nepriaznivú situáciu a chceme sa nechať počuť v celej Európskej únii, teraz je ten správny čas konať. Preto naším prvým krokom je pozvanie Dr. Galsworthyho, ktorý odprezentuje súčastný stav a podelí sa s nami o riešenia, ktoré napravia túto nepriaznivú situáciu. Ponúknuté riešenia môžu byť vnímané ako nový vzor, ktorý preklenie medzeru medzi západnou a východnou Európou v oblasti medicínskeho výskumu.

Nižšie si môžete pozrieť celú prednášku DR. Galsworthyho:

*Dr. Galsworthy je výskumný pracovník na oddelení aplikovaného medicínskeho výskumu na University College London, VB. Ďalšie informácie na túto tému si môžete prečítať v jeho populárnych článkoch a odborných prácach:

Konverzácia: https://theconversation.com/bring-in-fair-pay-policies-to-stop-eastern-europe-brain-drain-19414

Galsworthy M. and McKee M.  Europe’s ‘Horizon 2020′ science funding programme: Horizon 2020′ science funding programme: How is it shaping up? J Health Serv Res Policy (2 May 2013). link

Michael J. Galsworthy at al., An analysis of subject areas and country participation for all health-related projects in the EU’s FP5 and FP6 programmes, The European Journal of Public Health Advance Access published June 25, 2013