Členovia

Členovia CLS majú preukázateľné medzinárodne uznávané úspechy v oblasti svojich odborných znalostí, výskumu a inovácií. S cieľom umožniť najvyššiu možnú mieru spolupráce a synergie, iba úspešné organizácie získavajú členstvo.

Medzi členmi CLS platí spoločné pochopenie, že inštitucionálna a individuálna integrita je nevyhnutným základom pre trvalo udržateľnú spoluprácu.

Pri hľadaní nových príležitostí spolupráce vždy hovoríme, čo si myslíme a robíme, čo hovoríme. Máme veľa spoločného – spôsob zmýšľania a zmysel pre neodkladnosť pri plnení našich sľubov a dohôd.

 

Ústav experimentálnej medicíny, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Slovensko

Výskum a účasť v konzorciách v oblastiach zdravia, prevencií chorôb, správa chronických chorôb, ateroskleróza, rakovina, efekty prírodných bioaktívnych látok, mikrobiálna flóra vnútorností, probiotiká, prebiotiká, funkčné potraviny a dokazovanie vplyvu potravín na zdravie. Kontakt

Katedra mikrobiológie, imunológie a virológie so zameraním na infekčné choroby, Fakulta medicíny, Užgorod, Ukrajina

Prenos imunitných buniek, imunohistochémia buniek, izolácia a očistenie imúnnych skupín buniek, kultivácia buniek, sledovanie imunitnej odozvy na bunečnom a humorálnom modely, vývoj bezmikróbových a imunologických modelov. Kontakt

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Aplikácia výsledkov vo veterinárnej diagnostike, racionalizácia antibiotickej liečby, optimalizácia fyziológie tráciaceho traktu a prijímu potravín, rerpodukčná biotechnológia  a ochrana životného prostredia. Kontakt

Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Identifikácia vírusových a bakteriálnych patogéov, skúmanie interakcií medzi bunkami a patogénmi na základe molekulárno-genetického a proteomického prístupu, riešenie súčastných epizoologických problémov, zlepšovanie reakcie imunitného systému proti infekčným patogénom pomocou draviu prospešných baktérií alebo iných biologicko aktívnych zlúčenín.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava

Výskum a vývoj fyzikálno-chemických analýz a štruktúr, chemických systémov a biosystémov, katalitytických a enzymatických procesov, priebehov reakcií, chemicko-inžiniérských systémov. Kontakt

Eszterházy Károly College, Egerfood Knowledge Centre, Eger, Maďarsko

Výskum a vývoj zameraný na všetky dôležité aspekty bezpečnosti potravín, inovácií, nových výskumných metód, nových parametrov pre bezpečnosť potravín a analytických prístrojov. Kontakt

Slovenská technologická platforma – Agro-Food

Budovanie silných väzieb s národným programom a propagácia aktívnych a spoľahlivých partnerstiev za účelom realizácie vedeckého a inovatívneho potenciálu slovenských vedcov a priemyslu. Kontakt

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Hlavným zameraním výskumu je riešenie rizík vznikajúcich v potravinovom reťazci ako sú napríklad: mikroorganizmy, chemická kontaminácia, degradácia nutričných hodnôt v potravinách, riešenie problému zamorenia škodcami, identifikácia  alergénov v potravinách, sledovanosť potravín pomocou molekulárnych markerov, nutričná genomika a zmyslová analýza potravín. Kontakt

AgriSearch Hungary
Skúmanie efektu vplyvu riadenia a výživy na bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu, hydinového mäsa a vajec. Výskum prijateľnosti pre životné prostredie a trvalej udržateľnosti nutričných režimov v chove hydiny. Hodnotenie nutričných ​​metód obohacovania vajec pre ľudskú spotrebu a funkčných prísad, ako sú omega mastné kyseliny, vitamín D alebo podstatné stopové prvky. Kontakt

Applied Bio & Ecosystem Solutions
Výskum a vývoj v oblastiach metagenomiky, bioinformatiky a využívania veľkého množstva dát.  Zameriavanie sa na vznikajúce biotechnologické, enviromentálne a zdravotné výzvy a potreby. Kontakt

Biogreen
Vývoj funkčných potravín na podporu zdravia na základe riadeného klíčenia rastlinných semien bohatých na živiny. Skúmanie postupov na odstránenie anti-nutričných faktorov a zvýšiť množstvo živín, ako sú omega mastné kyseliny v rastlinných semenách pre použitie v ľudskej výžive ako funkčné zložky potravín. Kontakt

Bryndziareň

Produkcia tradičných mliečnych výrobkov so zameraním na vývoj funkčných potravín. Skúmanie a vývoj funkčných mliečnych produktov za účelom správnej modifikácie črevnej mikroflóry. Kontakt

Diaproph-Med

Vývoj technológií na detekciu ľudských a zvieracích infekcií. Produkcia rekombinantných proteínov a monoklonných protilátok na diagnostické účely. Vývoj a výskum imunobiologických zlúčenín. Kontakt

NanoColltech

Výskum nano-štruktúrovaných materiálov ako sú ušľachtilé kovy, oxidy kovov, komplexné kvapaliny, reaktívne nanočastice a povrchy, ktoré môžu byť priamo použité v priemyselných procesoch a môžu byť ľahko pretvorené do produktov. Vývoj nevlhnúcich, samočistiacich, anti-koróznych, s ochranou proti zamŕzaniu a antimikrobiálne povrchy. Kontakt

Pamida International

Spoločnosť Pamida International pracuje ako profesionálny diseminátor vedeckých výsledkov na poli zdravotníckeho výskumu a technológii. Pôsobí tiež aj ako sprostredkovateľ medzinárodnej spolupráce a diseminátor nových vedeckých poznatkov a úspechov k odbornej i širšej verejnosti za pomoci on-line nástrojov, off-line médií a medzinárodných vedeckých konferencií, sympózií, stretnutí, tlačových konferencií. Kontakt

Tekmar

Vývoj a produkcia cereálnych tyčiniek promujúcich zdravý životný štýl. Skúmanie vlastností cereálií za účelom vývoja nových pozitívnych vplyvov na zdravie, ako sú nižšia hladina cholesterolu a zlepšenie trávenia. Kontakt

 

logo-LF-UPJS

SAV

logo_UVL

STU_FCHPT_logobz

logo_Uni Uzhgorod

logo_egerfood_web

Logo Agro Food

logo SPU

agri

Logo_appbes_vector

biogreen

bryndziaren2

diaproph

NanoColltech

logo_pamidaINTERNATIONAL

logo_Tekmar2012